Welcome

Welcome to the website for the Composition Program at Bilkent University.

Here, you can find information about our program and composition activities. You can also listen to our music and watch recordings of our past concerts.

For the prospective students, there’s also detailed information about the application procedures to our undergraduate and graduate programs.

About Us
While maintaining a solid foundation in the Western Musical canon, our program takes on the principle of keeping up with the times and embracing many different musical aesthetics. We guide our students to pursue the potentials of their creativity and imagination without any artistic and aesthetic boundaries. Here at the Composition Program, we believe in an environment where knowledge is acquired through research and questioning rather than dogmatic ways. In this sense, we encourage our students to adopt an uncircumscribed, up-to-date artistic freedom and create music that is both personal and vital.

One of the most important tenets of our faculty is the existence of a vibrant musical environment. Our annual new music festival includes a concert with student works and their final projects are performed by the Bilkent Symphony Orchestra. Additionally, our composition students find many opportunities to interact and collaborate with performers and actors on campus. Our school offers an excellent environment in which our students will gain the experience and the craft that a contemporary composer needs.

Composition is taught through weekly seminars and independent studies with the faculty composers. Our students also find many opportunities to study with the composers who visit our department during the new music festival and our composition colloquia.

…………… …………. ……….. ……… ….. .. . . .  .    .    .        .          .          .

Programımız eğitimini klasik temeller üzerine kuran ancak sürekli güncellenmeyi kendine hedef olarak gören ve öğrencilerini yaratıcılık konusunda kısıtlamamayı ilke edinen bir anlayışa sahiptir. Bizler, programımızı  bilginin ,dogmatik bir biçimde aktarıldığı değil, sorular sorarak ve araştırarak tartışmaya açıldığı bir ortam olarak görmekteyiz.   Bu bağlamda yaptığımız tüm çalışmalar öğrencilerimize çağdaş ve sınırlandırılmamış bir sanatsal bakış açısı kazandırmak ve kendi özgün yollarını yaratma yetisine sahip besteciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin en önemli özelliklerinden birisi yaşayan bir müzik ortamına sahip olmasıdır. Öğrencilerimizin eserleri 10 yıldır bir gelenek olarak dönem sonu konserlerinde seslendirilmektedir.  Son iki yıldır da bu konserler Bilkent Yeni Müzik Günlerine dahil olmuştur. Ayrıca mezuniyet
projeleri de Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından icra edilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz  fakültemizin çalgı ve tiyatro bölümlerinde okuyan diğer öğrencilerle çalışmalar yapma şansına sahiptir. Fakültemizin ortamı bestecilere sınırsız bir deney ve tecrübe ortamı sunmaktadır. Bu ortam sene boyunca bölümümüze ve Bilkent Yeni Müzik Günlerine davet edilen bestecilerin yaptığı seminer ve atölye çalışmaları ile zenginleştirilmektedir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s