Bilkent MSSF’de “Makamı Kucaklamak” ve “Halep Diyalogları”


aleppo-dialogues_concert Bilkent Saygun Merkezi ve Bilkent Kompozisyon Bölümü tarafından düzenlenen, Berlin Ana Şehir Kültür Fonları ve Berlin Senatosu tarafından desteklenen “Makamı Kucaklamak” başlıklı etkinlikler dizisi 27-28 Eylül 2016 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde gerçekleşti. Tüm etkinliklerin halka açık olduğu dizide, seminerler, panel tartışma, bireysel ve toplu ustalık sınıfları, Bilkent Kompozisyon öğrencileri eserlerinin prova edildiği oturum ile açıklamalı konser genel provası yer aldı. Almanya’dan konuk edilen genç topluluk neophon ensemble Bilkent Konser Salonu’nda verdiği “Halep Diyalogları” başlıklı konserle dizinin son etkinliğini gerçekleştirdi. Araştırma temelli olduğu kadar sanatsal uygulamayı da hedefleyen etkinliklerin merkezinde, Türkiye ve yakın coğrafyasında yaygın kullanılan bir saz olan ‘kanun’ yer aldı. Kanun’un uluslararası modern müzik akımlarıyla diyaloga girmesi ile bununla bağlantılı sosyokültürel ve sanatsal sorun yumakları, tüm etkinlik dizisiyle beraber kapanış konserinin de ana temasını belirledi.

Etkinlikler dizisinin ilk günü, projenin bilimsel artalan çalışmalarını gerçekleştirerek kavramsal çerçeveyi oluşturan Dr. Stefan Pohlit’in verdiği “Tasavvuf Müziği’nde biçim, seyir ve saf entonasyon” başlıklı seminer konuşması ve bestecilikte ustalık sınıflarıyla başladı. İlk günün devamında, Dr. Osman Öksüzoğlu ve Tolga Volkan Kılıç’ın verdiği “Türk Müziği’nde usûl ve geleneksel vurmalı sazlar” konulu ustalık sınıfı ile neophon ensemble üyelerinin gerçekleştirdiği “Çağdaş müzikte icra pratiği sorunları” temalı panel tartışma yer aldı. İkinci gün, bestecilikte ustalık sınıflarının yanı sıra Bilkent Kompozisyon öğrencilerinden Aslıhan Keçebaşoğlu, Emre Eröz, Nadir Kaya ve Arda Yurdusev’in eserlerinin neophon ensemble tarafından prova edildiği bir oturumla başlayarak açıklamalı konser genel provası ile devam etti. Julien Jalâl Eddine Weiss, Klaus Lang, Cathrine Lamb, Arash Yazdani, Ezequiel Menalled, Stefan Pohlit ve Konstantin Heuer’in dâhil oldukları uluslararası besteciler grubunun solo kanun ve geniş topluluk için besteledikleri eserlerin seslendirildiği “Halep Diyalogları” başlıklı konserle “Makamı Kucaklamak” sona erdi.

Aslıhan Keçebaşoğlu, Yiğit Aydın metin

Yunus Thurston İngilizce çeviri

Arda Yurdusev fotoğraflar

“Welcoming Maqam” and “Aleppo Dialogues” at Bilkent Music

A series of events entitled “Welcoming Maqam” organized by Bilkent Saygun Centre and Bilkent Composition Department with the support of the Berlin Capital Cultural Fund and the Berlin Senate Chancellery Cultural Affairs took place on the 27-28th September 2016 at the Bilkent University Faculty of Music and Performing Arts. The series, which was open to public participation, included seminars, a panel discussion, individual and collective masterclasses, rehearsal and discussion of works written by Bilkent Composition students along with a final concert rehearsal. It ended with a concert, entitled “Aleppo Dialogues”, in the Bilkent Concert Hall given by the young collective neophon ensemble from Germany. At the center of the scientific, artistic, and pedagogical activities was the ‘qanun’, Turkish ‘kanun’, an instrument widely used in and around the regions of Turkey. A dialogue between the qanun and international currents of contemporary modern music, including various dimensions of sociocultural and artistic problematics that arise in this interaction, was a theme throughout the events as well as in the final concert.

The first day of the series featured a seminar by Dr. Stefan Pohlit entitled “Form, Seyir, and Pure Intonation in Sufi Music” which elaborated on the background scientific research and the overall conceptual framework of the project, in addition to his composition masterclasses. Afterwards, the same day continued with the masterclass “Usûl and traditional instruments in Turkish Music” by Dr. Osman Öksüzoğlu and Tolga Volkan Kılıç along with “Performance Practice Issues in Contemporary Music”, a panel discussion given by the members of the neophon ensemble. The second day began with a rehearsal of works by Bilkent’s own students, Aslıhan Keçebaşoğlu, Emre Eröz, Nadir Kaya and Arda Yurdusev by the neophon ensemble, along with composition masterclasses by Mr. Pohlit throughout the day and continued with the concert dress rehearsal including facilitatory explanations. The series “Welcoming Maqam” concluded with the final concert “Aleppo Dialogues” for solo qanun and large ensemble featuring a collection of international composers, namely Julien Jalâl Eddine Weiss, Klaus Lang, Cathrine Lamb, Arash Yazdani, Ezequiel Menalled, Stefan Pohlit and Konstantin Heuer.

Aslıhan Keçebaşoğlu, Yiğit Aydın text

Yunus Thurston English translation

Arda Yurdusev photography

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s