Bilkent Yeni Müzik Günleri 2015

Bilkent Yeni Müzik Günleri Programı (PDF)

4 Mayıs, 13:00 Stüdyo 249

Pamela Z + Nihan Devecioğlu

Seminer ve Atölye Çalışması
Pamela Z çalışmalarını ve üretim sürecini sesli ve görüntülü örnekler eşliğinde sunacak. Sabit ortamdaki ses çalışmaları ve enstalasyonlar gibi farklı ortamlardaki çalışmalarında sesini eş zamanlı işlem ve hareket temelli MIDI kontrolcüsü kullanımı gibi yöntemlerle nasıl dönüştürdüğünü örnekleriyle sergileyecek. Ayrıca katılımcılarla ses, ses fiziği, insan vücudu, konuşma ve dilin müzikalitesi gibi konularda katılımcılarla enteraktif olarak çalışacak.


4 Mayıs, 20:00 Bilkent Konser Salonu, Konser Öncesi Konuşma, 19:15
Genç Besteciler/Genç Yorumcular

BilkentComposers
Geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz Genç Besteciler/Genç Yorumcular konserinde, Bilkent’li bestecilerin bu sene ürettikleri eserleri, yine Bilkent ve Ankaralı genç icracılar tarafından dinleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Elif Ece CANSEVER: Orjinal Tema Üzerine Varyasyonlar
İlayda Deniz Oğuz: Scherzo
Murat Ömür TUNCER: Invention
Kerem TUNÇER: The “E.Ysaye” Suite
Aida SHIRAZI: Miniature
Aslıhan KEÇEBAŞOĞLU: Return to Self
Murat Ömür TUNCER: Spider Attack
Aida SHIRAZI: Where Time Abides
Murat Ömür TUNCER: Kız Ağlar (Şiir: Ali Erdost Yıldırım)

Elvin Hoxha, keman; Ferhad Mehmet, keman; Kerem Tunçer, keman; Elif Ece Cansever, keman;Ezgi Su Apaydın, keman; Gökhan Bağcı, viyolonsel; İlayda Deniz Oğuz, piyano; Aylin Yılmaz, piyano; Laura Manko:, viyola; Cem Önertürk, flüt; Ali Can Öztan, perküsyon; Ata Özer, perküsyon; Elif Canbazoğlu, mezzo-soprano; Mutlu İşdar, flüt; Mutlu İşdar, flüt; Berçem Kutlay, obua; Gökberk Eryılmaz, klarnet; Ata Özer, perküsyon; Doruk Görkem Tokur, piyano; Kutay Öztürk, kontrbas


5 Mayıs, 20:00 Bilkent Konser Salonu
Pamela Z + Nihan Devecioğlu: SES+SES

Pamela Z

Amerikalı besteci/şancı Pamela Z ve Türk şancı Nihan Devecioglu iki ses, elektronikler ve video gösterilerini içeren bir konser için bir araya geliyorlar. Sanatçıların seslendireceği solo ve düolar eşzamanlı “sampling” (örnekleme), işlem ve etkileşimli videolarla iç içe geçen bir gösteri ortaya koyacak.


 

8 Mayıs, 15:40 Stüdyo 250
Lee Weisert Semineri
Çok farklı bilimsel disiplinlerden kaynak alıp müzik üreten Amerikalı besteci Lee Weisert, eserlerini ve müziğe yaklaşımını tartışacağı bir seminer için konuğumuz olacak.

leeweisert http://www.leeweisert.com/


15 Mayıs, 17:30 Fen Fakültesi önündeki Havuzlu Alan
50. Yılında In C
Selcuk foto
Minimalist müziğin başyapıtı Bilkent’de
1964 yılında Amerikalı besteci Terry Riley tarafından bestelenen In C, çağdaş müziğin başyapıtları arasında sayılmaktadır. Mimalist müziğin ilk örneklerinden olan eser, sadece klasik müzik dünyasına değil aynı zamanda bir çok popüler müzik türü için de önemli bir esin kaynağı oluşturmaktadır. 1964’de ilk seslendirilişinden itibaren, sayısız kere birçok grup tarafından çalınan ve yine sayısız kereler kayıt edilen In C, modern müziğin ikonik eserleri arasında yerini almıştır.

İCRACILAR: Ensemble In C, Selçuk Göldere (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)


18 Mayıs, 9:30/11:00 BLIS Elementary School
Hezarfen Ensemble British Council Eğitim Atölyesi
Hezarfen Ensemble ilk ve orta okul öğrencilerine çağdaş müziğin temel niteliklerini tanıtacakları bir atölye öalışması gerçekleştirecekler. Öğrenciler bu çalışma sırasında bir eserin nasıl hiç yoktan ortaya çıkarıldığını oyun oynayarak ve şarkı söyleyerek, deneyimleyecekler.


19 Mayıs, 15:00 Bilkent Konser Salonu
Diskant Ensemble Bestecilerle Atölye Çalışması
Yapıtların bestelenme sürecinde bestecilerle ortak çalışmaya özellikle önem veren Diskant Ensemble, 20 Mayıs’ta Bilkent Konser Salonunda gerçekleştirecekleri konserde seslendirdikleri eserleri hazırlarken bestecilerle nasıl ortak çalışmalar yaptıklarını, üzerinde durdukları temel kavramları örnekleriyle açıklayacaklar.


19 Mayıs, 18:30 Südyo 242
Hezarfen Ensemble Panel
Katılımcılar
Onur Türkmen, Michael Ellison, Neal Farwell, Benedict Todd

Edebiyat programlı bir yapı, imgeler, ritmik ve ses materyalleri sunarak veya yalnızca ilham kaynağı olarak bazı bestecilerin en güçlü eserlerine esin kaynağı olmuştur. Bu proje Klasik Dönem öncesi Antik Yunan’da müzik ve şiiri bütüncül bir anlayışla kapsayan Mousike (Perilerin Sanatı) isimli kavramı anımsatarak edebiyat müzik ilişkisini kutluyor. Programın merkezinde genç Britanya’lı besteci Charlotte Bray’in çağrışımlar yaratan eseri Oneiroi yer alıyor. Onerioi Antik Yunan’daki rüya ile ilgili tanımlamalardan ilham alıyor. Neal Farwell’in ‘Shroud’ isimli parçası George Mackay Brown metinlerini yeniden yapılandırıp saf sese dönüştürürken, Frederic Rzewski bir Homer metnini, George Crumb ise Lorca şiirini çarpıcı bir lirsizm ile ele alıyor. Onur Türkmen Hat ile müzik ve edebiyat arasındaki ortaklıkları kaligrafideki çizgi kavramının soyutlamaları bağlamında ele alıyor. Michael Ellison’un Ariadne’s Thread isimli vurmalı çalgılar, piyano düeti ise çalgıların ses alanlarındaki bir labirenttin gizli yollarında geziniyor. Bu proje kapsamında Mert Kocadayı ve Benedict Todd’a verilen iki yeni sipariş, genç İngiliz ve Türk bestecilerin şiire olan yaklaşımlarını David Gascoyne, Can Yücel ve Ahmet Hamdi Tanpınar, çerçevesinde sergiliyor.

Bu proje günümüzün Türkiye ve İngiltere’de heyecan uyandıran eserler ve genç bestecilere Hezarfen Ensemble’nin verdiği siparişlerle birlikte Bilkent Yeni Müzik Günleri 2015 için oluşturulmuş bir program sunarak İngiltere ve Türkiye çağdaş müzikleri arasında ilham verici bir köprü oluşturuyor.


19 Mayıs, 20:00 Bilkent Konser Salonu
Hezarfen Ensemble Konseri – British Council Projesi
“Word and Sound” / “Ses ve Söz”

Hezarfen BW

Program:

Charlotte Bray – Oneiroi **
Neal Farwell: Shroud (with electronics)**
Frederic Rzewski — To the Earth (on a Homeric hymn)
Onur Türkmen – Hat for piano and percussion**
Michael Ellison – Ariadne’s Thread
George Crumb – Madrigals, Book II (on a text of Lorca)
Benedict Todd – New work (after Can Yücel and Ahmet H. Tanpınar)*
Mert Kocadayı – New Work (after Gascoyne)*

*Dünya’da ilk seslendiriliş , Hezarfen Ensemble siparişi
**Türkiye’de ilk seslendiriliş

Hezarfen Ensemble 2010 yılı Ocak ayında kurulmasının ardından Türkiye’nin Çağdaş Müzik dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Bir yandan dünyadan pek çok önemli eserin Türkiye prömiyerlerini seslendirmiş, diğer yandan da Türk çağdaş müziği eserlerinin hem Türkiye hem de Avrupa’da tanıtılmasını sağlamıştır. Hezarfen aralarında MärzMusik, (Berlin, 2013) Rotterdam Operadagen (2012), Klangzeit Festival Münster (2013), Istanbul Müzik Festivalinin bulunduğu Avrupa’nın önemli festivallerinde yer almıştır. 2015-16’da gerçekleşecek iki proje Hezarfen’i Trieste and Roma’daki dinleyicilere tanıtacaktır. Hezarfen elektronikler, metin ve görseller, dans, müzk tiyatrosu ve oda operası gibi disiplinlerarası çalışmalarıyla da dikkat çekmiştir. 2015-2020 yılları arasında gerçekleşecek bir proje için Hezarfen Ensemble Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Beyond East and West a European Research Council (ERC) kazanmıştır. Bu ödül dünyanın en önde gelen araştırma projelerindendir ve topluluğun Türk Müziği çalgılarını çağdaş müzikle bütünleştirme hadefleriyle örtüşür

Hezarfen Onur Türkmen, Turgüt Pögün, Özkan Manav, Chatschatur Kanajan, Yannis Kyriakides, Samir Odeh-Tamimi, Taner Akyol, Ed Bennett, Kamran Ince, ve Adrian Hart gibi bestecilere siparişler vermiş ve seslendirmiştir. VocaalLAB (Hollanda), Yurodny (İrlanda), and Adapter (Almanya) gibi topluluklarla ortaklıklar yapmış, Lucas Vis, Gergely Madaras, ve Daniel Cohen gibi konuk şeflerle çalışmalar yapmıştır. Hezarfen 2012 yılında Andante Dergisinin “En İyi Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülmüştür. MIAM ve British Council ile eğitim programlarında ortaklıklar yürüterek yeni seslerin ortaya çıkması konusunda önemli bir rol üstlenmiştir.


20 Mayıs, 20:00 Bilkent Konser Salonu, Konser Öncesi Konuşma, 19:15
Diskant Ensemble Konseri

diskant bilkent foto_siyah,b

Toru Takemitsu: Rain Spell***
Philippe Hurel: Loops 2
Murat Yakın: In*
Elliott Carter: Trilogy***
I. Bariolage (Solo Arp)
II. Inner Song (Solo Obua)
III. Immer Neu (Obua, Arp)
Onur Türkmen: Odalar**
Uğur Çerkezoğlu: Perpetuum Vestigium*

*Dünya’da ilk seslendiriliş , Diskant Ensemble siparişi
**Dünya’da ilk seslendiriliş
***Türkiye’de ilk seslendiriliş

Ayşen Bulut Pancarcı (Flüt)
Necdet Salih Coşkun (Obua)
Ebru Mine Sonakın (Klarinet)
İpek Mine Sonakın (Arp)
Yonca Atar (Arp)
Okan Akan (Vurmalı)
Barış Büyükyıldırım (Piyano)
Ayda Tunçboyacı (Keman)
Çağlayan Çetin (Viyolonsel)
Ahmet Altınel (Şef)


21 Mayıs, 20:00 Bilkent Konser Salonu, Konser Öncesi Konuşma 19:15
NODUS Ensemble: Yeni Vitrüözite

NODUS - DSC_0104_2

NODUS’un bu seneki konserini son 50 sene içersinde tanımı yeniden şekillenen virtüözite kavramı üzerine yapıllandırdık. Solo repertuar üzerinden dinleyiciler çağdaş müzikte virtüözitenin çok farklı yönlerini keşfetme fırsatı yakalayacaklar.

Program
Michael Ellison, Invocation – Meditation – Allegro (Cem Önertürk, flüt)
Pierre Boulez, 12 Notations (Gamze Kırtıl, piano)
Gérard Grisey, Prologue (Laura Manko, viyola)
Andres Nuno de Buen, Linienfeld (Ceren Baran, gitar)
Julien Malaussena, (EP)Scra’p (Ceren Baran, gitar)

bilkent logo ingCEC_Logo_1-3_4clr_RGBBritish-Counciliyem-logobilkentcomposition-logo

Düzenleme kurulu: Yiğit Aydın, Yrd. Doç. Dr. Onur Türkmen, Yrd. Doç. Dr.Tolga Yayalar

Bilkent Üniversitesi kültür ve sanat faaliyetidir.

Etkinlikler ücretsizdir.


Advertisement

3 thoughts on “Bilkent Yeni Müzik Günleri 2015

  1. Pingback: Composition at Bilkent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s