Sık Sorulan Sorular

Başvuru: Sık Sorulan Sorular

S: Başvuru sırasında komisyona ne sunmam gerekiyor?

C: Lisans başvurusu için, en az iki eser; lisansüstü için ise en az üç eser  vermeniz gereklidir. Başvuru sırasında sunulan bütün eserlerin yazılı partisyonu olması gerekir. Eğer elinizde kayıtlar varsa onları da sunabilirsiniz. Başvurunuz, elinizde kayıt yoksa dahi kabul edilir ancak hiç yazılı partisyonu olmayan başvuruları kabul etmiyoruz.

S: Elimde üç tane piyano eseri var. Ne yapmalıyım?

C: İdeal olarak başvurunuzda farklı enstrumantasyonların olması daha iyi olacaktır. Örneğin üç tane parça sunuyorsanız, bunlardan birisi solo, bir tanesi oda müziği diğeri de karışık bir topluluk için olabilir. Ancak eserlerin sizin müzikal yaklaşımınızı ve anlayışınızı da temsil etmeleri bir o kadar da önemlidir.

S: Bilgisayar ortamında bazı eserlerim var. Logic Pro, Cubase, Pro Tools gibi programlarda bunları ürettim. Bunların kayıtlarıyla başvurabilir miyim?

C: Eğer bu eserler belirli çalgılar için yazılmışsa, mutlaka yazılı partisyon istiyoruz. Yazılı partisyonu olmayan eserleri değerlendirmeye almayacağız. Buna istisna olarak elektroakustik yapıtları sayabiliriz. Fakat bu durumda eser çok açık bir şekilde elektroakustik türde olmalı ve bir çalgı müziğinin midi kaydı olmamalıdır.

S: Elimde hiç kayıt yok. Yine de başvurabilir miyim? Yoksa midi kayıt üzerinde çalışıp, bunu mu göndereyim?

C: Biz midi kayıt dinlemeyi tercih etmiyoruz. Genelde yardımcı olmaktan çok yanıltıcı olabiliyorlar. Eğer elinizde iyi hazırlanmış ve açıkça notaya dökülmüş partisyonlar varsa, bunlar yeterlidir. Kayıt göndermeseniz de olur.

S: Elimde armoni dersinde hocamla yaptığımız çalışmalar var. Onları sunabilir miyim? Yoksa mülakat için çağdaş stilde yeni bir eser mi yazmam lazım?

A: Lisans başvurularında stil çalışmaları olabilir ancak en az bir eserin sizin müzikal estetik anlayışınızı ve kişiliğinizi yansıtıyor olması çok önemli. Sunulan eserleri armoni kuralları üzerinden veya 18-19. yüzyıl stillerine uyumlulukları açısından değerlendirmiyoruz. Baktığımız en önemli kriter, partisyonların içinden bestecinin kimliğinin ve yaratıclığının ne kadar ortaya çıktığı ve bestecinin potansiyelini ne kadar yansıttığıdır.

S: Ben bir gitarcıyım, piyano çalmıyorum. Bilkent’de bestecilik okuyabilir miyim?

C: Evet, biz giriş mülakatında piyano becerisi aramıyoruz. Ancak bu durumda en az iki sene yardımcı piyano dersi almanız gerekecektir.

S: Ben beste yapıyorum ancak teori bilgim çok fazla değil. Başvurursam şansım olur mu?

C: Biz giriş sınavında teori bilgisi aramıyoruz. Lisans 1. sınıfta teori dersleri en baştan başlamaktadır.

S: Ben Bilkent’de bestecilik okumak istiyorum ama İngilizcem yetersiz. Yine de başvurabilir miyim?

C: Evet, eğer İngilizce seviye sınavından geçer not alamazsanız en az bir sene İngilizce hazırlık kursunda okumanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için : http://www.idmyo.bilkent.edu.tr/

S: İngilizce hazırlık kursu boyunca müzikten kopmak istemiyorum, Müzik bölümünden ders alabilir miyim?

C: İngilizce hazırlık bölümünde okuyan öğrenciler, müzik bölümden kompozisyon ve gerekirse de yardımcı piyano ile solfej dersleri almaları beklenmektedir.

S: Biraz beste yapıyorum ama fazla müzik birikimim yok. Ne yapmalıyım?

C: Eğer müzisyenlik seviyeniz lisansa başlamaya uygun değilse, bir veya iki senelik müzik hazırlık almanızı uygun görüyoruz. Müzik hazırlıkta kompozisyon, yardımcı piyano ve solfej dersleri bulunuyor. Yükseklisans okuyacak öğrenciler ise, giriş sınavından hemen sonra bir seviye tespit sınavı oluyorlar. Bunun sonucunda lisans programından ders almaları gerekebilir.

S: Benim amacım iyi bir film müziği bestecisi olmak ama önce klasik kompozisyonu öğrenmem gerekir diye düşünüyorum. Bilkent benim için uygun mu?

C: Bilkent kompozisyon sanat dalı daha çok konser müziği odaklı bir eğitim vermektedir. Biz, öğrencilerimizin belli bir stilde müzik yazmalarını beklemesek de, günümüzün geçerli estetik değerleri içinde kendi seslerini bulmalarını teşvik ediyoruz. Bu yüzden Bilkent sadece eski kompozisyon stillerini öğrenip, bunları yinelemek amacında olan öğrenciler için çok fazla çekici olmayacaktır. Bilkent kompozisyon sanat dalının nasıl bir ortam olduğunu anlamak için en yol web sitemizdeki hoca ve öğrencilerin işlerini dinlemek olabilir.

S: Müzikte lisans derecem yok yine de yükseklisansa başvurabilir miyim?

C: Kısa cevap, evet başvurabilirsiniz. Ancak bu durumda bir senelik bir hazırlık eğitimini göz almanız gerekir.

S: Başvuru sırasındaki en önemli kriter nedir?

C: Tabii ki bütün herşey başvuruda etkili olacaktır. Biz bir öğrencinin müzikal kişiliğini ve potansiyelini gerek sunduğu yapıtlarla gerekse de mülakat sırasında anlamaya çalışıyoruz. Ancak başvuran öğrencinin yaratıcılığını ve kişiliğini göstereceği iyi hazırlanmış partisyonlar, başvurunun en önemli parçasıdır demek yanlış olmaz.

Advertisements